2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 2,400 times in 2014. If it were a cable car, it would take about 40 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Advertisements

Karl Fridrih Gaus

Carl Friedrich Gauss (1777-1855) je bio jedan od najvećih matematičara svih vremena. Već u ranoj mladosti pokazivao je taj svoj talent. Njegov je otac bio vlasnik dućana i pritom je vodio knjige. Jednom je prilikom trogodišnji Carl gledao preko očevog ramena dok je otac računao. Dječak je rekao ocu da mu je račun netačan. Otac je provjerio još jednom i uvjerio se da je mladi Carl zaista pronašao grešku.

Rene Dekart

Dekart (1596-1651) je ključna figura na početku moderne filozofije. U moderno vreme, od 17. veka, kaže se da na filozofsku scenu stupa subjekt, što je filozofsko ime za pojedinca koji želi da sam bude nezaobilazan faktor u pitanjima istine. On misli da, ako nešto treba da bude istinito ili dobro, on sam mora moći da se uveri da je to tako.

U racionalizmu, pravcu čiji je Dekart začetnik, to svedočanstvo treba naći u vlastitom razumu (lat. racio). On veruje da svako poseduje „prirodno svetlo razuma“, odnosno „urođene ideje“ pomoću kojih može doći do sigurnih istina. Međutim, to ne znači da uvek i dolazi. Naprotiv, Dekart je bio duboko nezadovoljan znanjima koja je primio kroz sholastičku filozofiju. Zbog toga je došao na ideju da sva njemu poznata znanja podvrgne sistematskoj (metodičkoj) sumnji, ne bi li možda tako našao nešto u šta se ne može sumnjati.

Pitagora

Pitagora je bio matematičar i filozof. Živeo je u 6. veku p. n. e. Najpoznatiji je po Pitagorinoj teoremi ( „Kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad katetama“ ). Pošto legende i obmane zamagljuju njegova učenja, čak i više nego što je to bio slučaj sa drugim pre – Sokratovcima, zna se veoma malo o njegovom životu i učenju. Pitagora i njegovi studenti verovali su da je sve povezano sa matematikom i da se sve može predvideti i izmeniti u ritmičkim ciklusima.